Rekrutacja
Oferujemy kompleksowe usługi rekrutacji i selekcji na różne stanowiska – od stanowisk specjalistycznych poprzez menadżerskie.
- W skład naszych usług wchodzi:

  • Stworzenie wraz z klientem profilu wymagań dla idealnego kandydata.
  • Opracowanie i publikację ogłoszeń w wybranych mediach.
  • Poszukiwania metodą bezpośrednią, tzw. direct search.
  • Selekcja aplikacji.
  • Weryfikacja telefoniczna kandydatów.
  • Przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami.
  • Weryfikacja merytoryczna dokonywana przez naszych ekspertów.
  • Opracowanie i przekazanie raportów nt rekomendowanych do spotkań kandydatów.
  • Umówienie i prezentacja kandydatów klientowi.