World Class Manufacturing


Szkolenie i warsztaty
Oferujemy Państwu specjalistyczne szkolenia z zakresu metodologii World Class Manufacturing raz poszczególnych narzędzi w niej wykorzystywanych, jak również doradztwo naszych doświadczonych konsultantów podczas procesu ich wdrażania w Państwa Organizacji.

Termin World Class Manufacturing (WCM) po raz pierwszy użył Richard Schonberger już w latach 80-tych ubiegłego wieku trakcie swoich analiz nad systemami funkcjonowania niektórych firm japońskich. Obecnie nazwy tej używamy do określenia najwyższego poziomu zorganizowania przedsiębiorstwa charakteryzującego się eliminacją marnotrawstwa i optymalizacją wszystkich procesów produkcyjnych, logistycznych, personalnych, finansowych. WCM oznacza stałe doskonalenie organizacji w celu poprawy osianych wyników w oparciu o klarowną, a przede wszystkim mierzalną metodologię i zestaw narzędzi.

Kluczem WCM jest 10 filarów technicznych:
1. SA
2. CD
3. FI
4. AM + WO

5. PM
6. QC
7. LO
8. EEM + EPM
9. EN
10. PD
Safety (Bezpieczeństwo)
Cost Deployment (Podział Kosztów)
Focus Improvement – (Poprawa Ukierunkowana na Specyficzne Problemy)
Autonomus Maintenance - Workplace Organization (Autonomiczne Utrzymanie – Organizacja Stanowiska Pracy)
Professional Maintenence (Utrzymanie Specjalistyczne
Quality Control – Sterowanie Jakością)
Logistic / Customer Services (Logistyka i Obsługa Klienta)
Early Equipment Management, Early Product Management (Wczesne Zarządzanie Urządzeniami)
Enviroment – (Środowisko)
People Development – rozwój kompetencji personelu
Stworzony na bazie doświadczeń najlepszych światowych przedsiębiorstw system WCM wywodzi się ze sprawdzonych koncepcji: Total Productive Maintenance (TPM), Total Quality Control (TQC), Total Industrial Engineering (TIE), Just In Time (JIT).