Jakość
Nasza oferta w obszarze projektów jakościowych zawiera oprócz klasycznych szkoleń
także takie działania jak:


1. Przygotowanie organizacji do auditu drugiej strony
2. Przygotowanie organizacji do auditu / certyfikacji trzeciej strony
3. Wdrażanie i nadzór nad systemami jakości ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949, VDA 6.3
4. Prowadzenie i nadzór nad programem wewnętrznym auditów
5. Audity warstwowe
6. Ocena i nadzór nad dostawcami
7. Wdrażanie narzędzi jakości
a. SPC
I. Karty liczbowe
II. Karty alternatywne
III. Wskaźniki zdolności procesu
b. FMEA
c. MSA
d. APQP
e. PPAP
8. Metodologia problem solving
9. Metodologia 8D
10. Szkolenie jakościowe