Szkolenia:
1. Szkolenia biznesowe w zakresie:
a. Umiejętności osobistych:
- Komunikacja
- Autoprezentacja
- Wystąpienia publiczne
- Kreatywność
- Samoorganizacja i zarządzanie czasem
- Zarządzanie stresem
- Specjalistyczne szkolenia językowe
b. Umiejętności menadżerskich:
- Zarządzanie zespołem
- Przywództwo
- Zarządzanie zmianą
- Zarządzanie konfliktem
- Rekrutacja i selekcja
- Oceny pracownicze

2. Prawo i finanse:
a. Prawo pracy
b. Szkolenia BHP
c. Zarządzanie finansami w firmie
d. Zarządzanie finansami w jednostkach samorządowych
e. Controlling

3. Lean Manufacturing
4. WCM
5. Jakość
6. Szkolenia i wyjazdy integracyjne