Lean Manufacturing
Lean Manufacturing jest filozofią organizacji produkcji, opartą na doświadczeniach Toyoty i jej Toyota Production System. Wdrażanie opiera się na eliminacji 7 wielkich strat (MUDA), które należy ciągle eliminować z procesów związanych z wytwarzaniem.

W koncepcji Lean Manufacturing, produkcja winna kierować się następującymi zasadami :
· Just in time
· System ssący (Pull vs. Push)
· One piece flow
· Struktura organizacyjna według rodzin wyrobów, a nie wydziałów i funkcji
· Eliminacja kolejek, serii, partii

Podstawowymi narzędziami Lean Manufacturing są:
· KAIZEN
· 5S
· SMED
· KANBAN
· POKA YOKE
· TPM.

CKS Araneus oferuje Państwu kompleksowe wsparcie we wdrażaniu Lean Manufacturing. Może ono przybrać formę szkoleń, warsztatów czy doradztwa podczas całego procesu wdrażania.
Zgodnie z naszą filozofią działania czujemy się współodpowiedzialni za sukces poszczególnych projektów i dlatego naszych wykładowców i konsultantów rekrutowaliśmy spośród osób, które w swojej historii zawodowej były odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymywanie projektów Lean Manufacturing w różnej wielkości organizacjach.