Rozwój personelu:
Oferujemy usługi wspomagające rozwój Państwa pracowników poprzez:
  • Wsparcie merytoryczne w zakresie funkcjonowania Działów Personalnych
  • Organizację i implementację procesów HR
  • Mentoring i Coaching
  • Warsztaty DC – Development Center