O firmie:


CSK Araneus jest polską firmą doradczą o największym w naszym kraju doświadczeniu w zakresie techniki i metodologii wdrażania filozofii Lean. Nasi Eksperci i Trenerzy to doświadczony zespół pasjonatów i praktyków, obejmujący swoimi kompetencjami całe spectrum wiedzy dotyczącej zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem.
Jako pierwsi w Polsce wdrażaliśmy takie techniki Lean Manufacturing jak: 5S, SMED, TPM, Mapowanie Strumienia Wartości.
Naszym klientom już od 1993 roku dostarczamy wiedzy i umiejętności w poszczególnych obszarach i wspomagamy ich podczas wdrażania kompleksowych programów typu World Class Manufacturing, Business Excellence, SIX SIGMA.
Cechą wyróżniającą nas jest obecność i aktywny udział podczas całego procesu wdrożenia projektu u naszych klientów.
Naszych konsultantów częściej niż w salach wykładowych spotkacie Państwo na halach produkcyjnych, w biurach jakości, czy innych, w zależności od realizowanego projektu, udzielających bezpośrednio merytorycznego wsparcia klientom.
Godnym podkreślenia jest fakt, iż nasza rola w trakcie realizacji projektu nie ogranicza się jedynie do szkolenia i doradztwa, ale bierzemy na siebie współodpowiedzialność za sukces rekomendowanego przez nas działania.